Praksis fordypning

 

Troens Bevis Bibel og Misjonsinstitutt ønsker å trene arbeidere og ledere i Guds rike.
Målet med praksisen er at du som student skal få prøve deg og se at teori og praksis henger sammen.
Vi ønsker å se at dine gaver og evner blir utviklet gjennom skoleåret, og at du får tilegne deg
verdifulle erfaringer i forhold til misjons-, evangeliserings-  og menighetsarbeid.

 

Her er praksisområdene du kan fordype deg i.

Annen tjeneste

Det er også mulig å ha praksis i egen menighet eller annet kristent arbeid.
Det kreves da at det finnes en kontaktperson/menighet som har mulighet for å tilrettelegge tjenesten,
samt at kostnader til transport o.l dekkes av søker/tjenestested.

Powered by Cornerstone