Praktisk info

Skoleåret 

Skoleåret 2017-2018 begynner 21. august, og følger skoleruten (inkludert ferie- og fridagene) til skolene i Oslo. Året i Jesus Revolution og Ny Generasjon varer noe lengre, og har ikke høst- og vinterferie.

Skoledagen går fra 8.30-14:45 på mandager, og 8:30-13:00 tirsdag-fredag.

I tillegg kommer 8 timers praksis per uke på 1. året, og 10 timer praksis på 2. året. Det er lagt opp slik at det skal være mulig å ha en deltidsjobb ved siden av. Jesus Revolution har et noe annerledes program og du kan ikke påregne å ha en deltidsjobb ved siden av.

På høsten vil det være en encounter-tur og en misjonstur. De to turene er obligatoriske. På våren kan du bli med på TBBMIs årlige Israeltur.

Du vil også delta i, og være med å bidra i konferanser som arrangeres i løpet av året .

 

 

 

 

 

Pris

For å dekke alle utgifter til drift av skolen betaler hver elev skolepenger.

Skoleavgiften ved TBBMI er kr 6 250,- per semester som betales ved begynnelsen av hvert semester (høst/vår). I tillegg kommer en obligatorisk misjonstur på maksimalt 10 000,- pr elev (gjelder ikke de som har praksis i Jesus Revolution).
Søknadsavgift på kr 1000,-  betales når du har blitt godkjent på skolen, og blir trukket fra skoleavgiften.

For de som ønsker å tjenestegjøre i Jesus Revolution betales kost & losji i tillegg. Israels-tur i November kommer også i tillegg, for de som ønsker å være med dit!


Lån og Stipend

Troens Bevis Bibel og Misjons Institutt er godkjent for lån og stipend fra Lånekassen. Når du har fått svar fra oss om at du er kommet inn, kan du fylle inn din søknad på www.lånekassen.no.

Elever fra andre land i Skandinavia kan også søke om lån og stipend i sine hjemland. Det anbefales å gjøre dette så tidlig som mulig etter å ha blitt akseptert som elev ved TBBMI.


Bosted

TBBMI har ikke internat i Oslo, så hver elev må ordne eget bosted selv.

Jesus Revolution har egne ordninger.


Språk

50 % av undervisningen er på norsk, men tolkes til engelsk. Resten av undervisningen er på engelsk.


Internasjonale elever

Elever som kommer fra land utenfor EU må søke om oppholdstillatelse som student for å kunne være i Norge. For å søke om en slik tillatelse må du først ha mottatt et opptaksbrev fra TBBMI men vi anbefaler deg å besøke nettsiden på forhånd for å ha oversikt på alle krav. Mer informasjon om hva UDI krever og søknadspapirer finnes på deres websider udi.no

Elever fra EU/EEA/EFTA land trenger kun å registrere seg elektronisk her

Tur til Israel

Hvert år drar vi til Israel for å oppdage landet som blir beskrevet i Guds Ord! Dette blir definitivt en fantastisk opplevelse, og turen tar vi sannsynligvis i November. Dersom du aldri har vært i Israel anbefaler vi på det varmeste at du blir med. TBBMI og Jesus Church er vertskap for turen. 

Her kan du oppleve båttur på Genesaretsjøen, utforske Masada-ruinene eller shoppe i sentrum av Jerusalem. Det vil bli mange flere steder å utforske denne uken i Israel. Dersom du har spørsmål om turen er det bare å kontakte oss.

 

Powered by Cornerstone