Søk nå


Her kan du søke på TBBMI.


Les først igjennom søknadskriteriene under, og nederst kan du klikke deg inn til søknaden.

Ikke nøl med å kontakte oss på inntak@tbbmi.no dersom du har spørsmål.

 

Søknadskriterier

Alder

Søkere på TBBMI må fylle 18 år i løpet av inntaksåret.

Tidligere erfaring

Av hensyn til skolens praktiske profil og verdigrunnlaget til skolens praksisplasser forutsettes aktiv kristen tjeneste. Aktiv kristen tjeneste betyr at søkeren kan vise til at han/hun har hatt lederoppgaver eller praktiske oppgaver i kristen menighet/organisasjon i løpet av de siste 3 årene.

Dette må dokumenteres ved å sende et brev i PDF format med signatur, stempel/logo av menighet/organisasjon og oppdadert kontaktinfo. Åpne dokumenter (f. eks. Open Office/Word) eller dokumenter med utdatert kontaktinfo regnes som ugyldige.

Inntaksreglementet

1. året
2. året
3. året

Språk

Hovedspråkene på TBBMIs undervisning er norsk og engelsk.

Om du er internasjonal student, må dine språkferdigheter bli godkjent ved å sende inn Norskprøve 3 for norsk eller IELTS (80 poeng)/TOEFL (7 poeng).

Om du ikke skulle ha denne dokumentasjonen, vil du ved godkjenning av søknaden bli spurt om å ha en Skype-samtale med en av våre ansatte.

Visum

Studenter utenfor EU/EØS må kunne fremvise godkjent visum/oppholdstillatelse senest 14 dager før skolestart. Vi anbefaler derfor at søknad om oppholdstillatelses blir sendt innen 1.juli 2017.

Søknadsfrister

Hovedinntak: 15.mars 2017

Hvis det er plasser igjen skjer inntak etter dette fortløpende for alle fram til 15.april.

Etter 15.april er det fortløpende inntak for søkere fra EU/Norge, samt søkere til Jesus Revolution praksislinje.

For å søke:

1) Fyll ut online søknadsskjema

2) Om du ikke har dokumentasjon nå, kan dette ettersendes til inntak@tbbmi.no snarest mulig. Søknaden er ikke komplett og vil ikke bli behandlet før all dokumentasjon er innsendt.

 

Trykk her for å søke
 

Powered by Cornerstone