Søk nå


Søknaden for skoleåret 2018/19 åpner 1. nov 2017.

 

Ikke nøl med å kontakte oss på inntak@tbbmi.no dersom du har spørsmål.

 

Søknadskriterier

Alder

Søkere på TBBMI må fylle 18 år i løpet av inntaksåret.

Dokumentert erfaring

Av hensyn til skolens praktiske profil og verdigrunnlaget til skolens praksisplasser forutsettes aktiv kristen tjeneste. Aktiv kristen tjeneste betyr at søkeren kan vise til at han/hun har hatt lederoppgaver eller praktiske oppgaver i kristen menighet/organisasjon i løpet av de siste 3 årene.

Dette må dokumenteres ved å sende et brev i PDF format med signatur, stempel/logo av menighet/organisasjon og oppdadert kontaktinfo. Åpne dokumenter (f. eks. Open Office/Word) eller dokumenter med utdatert kontaktinfo regnes som ugyldige.

Inntaksreglementet

1. året
2. året
3. året

Språk

Hovedspråkene på TBBMIs undervisning er norsk og engelsk.

Om du er internasjonal student, må dine språkferdigheter bli godkjent ved å sende inn Norskprøve 3 for norsk eller IELTS (80 poeng)/TOEFL (7 poeng).

Om du ikke skulle ha denne dokumentasjonen, vil du ved godkjenning av søknaden bli spurt om å ha en Skype-samtale med en av våre ansatte.

Visum

Studenter utenfor EU/EØS må kunne fremvise godkjent visum/oppholdstillatelse senest 14 dager før skolestart. Vi anbefaler derfor at søknad om oppholdstillatelses blir sendt senest 1.juli 2018.

Søknadsfrister

Mere informasjon kommer ved åpning av inntaket.

For å søke:

1) Fyll ut online søknadsskjema

2) Om du ikke har dokumentasjon nå, kan dette ettersendes til inntak@tbbmi.no snarest mulig. Søknaden er ikke komplett og vil ikke bli behandlet før all dokumentasjon er innsendt.
 

Powered by Cornerstone