3. året

- UTVIDET PRAKSISÅR -


3. året på TBBMI er et år i full praksis og er ment å være et springbrett for deg
inn i videre tjeneste innen misjon, evangelisering eller menighetsarbeid.
 

 

Året gir:3. året

  • skreddersydd praksis på fulltid
  • erfaring med hva fulltidstjeneste innebærer
  • mulighet til fordypning i et emne du brenner for

Undervisning

I løpet av praksisåret har vi tre undervisningsuker som foregår på skolen og består av undervisning, veiledningstimer, gruppearbeid, og evaluering.

Undervisningen innholder blant annet: 

  • Forberedelse for tjeneste
  • Verdibasert ledelse
  • Fullfør oppdraget
  • Ungdomsarbeid
  • Familie og tjeneste
  • Forbønn og veiledning

 

Hovedoppgave

I løpet av 3. året får du mulighet til å fordype deg i et emne du brenner for, og skrive en hovedoppgave om det. En dag i uken settes derfor av til selvstudier.  Hovedoppgaven er ment å være en oppgave for livet.

Praksis

På 3. året er praksis hovedfokuset. Fire dager i uken (eller tilsvarende antall timer) får du erfaring med hva fulltidstjeneste innebærer og får praktisert det du har lært. 

Elevsamtaler/Coaching

I løpet av 3. året vil du ha regelmessige samtaler med en av lærerne på skolen. Hensikten med samtalene er å forberede, bevisstgjøre og støtte deg - både i praksisoppgavene, i skrivingen av hovedoppgave og i utviklingen av ditt kall og dine gaver. 

 

Denne muligheten er for deg som har fullført 1. eller 2. året på TBBMI, eller ved en tilsvarende bibelskole (tilsvarende fagkrets som ved TBBMI må kunne dokumenteres).

 

Trykk her for å søke

 

Powered by Cornerstone