fbpx

1. året – Bibel og Misjon

Et solid fundament for troen

Året gir:

 • Kunnskap om Bibelen og den kristne troslære
 • Hjelp til å finne ut hvordan du kan komme inn i Guds plan for ditt liv
 • Basisundervisning som utruster og forbereder deg, uansett hva du skal gjøre videre i livet
 • Praksis som vil gi deg mulighet til å utøve det du lærer i undervisningstimene.

Søk nå →

Undervisning

Undervisningen er levende og utviklende for ditt personlige liv, samt utruster og forbereder deg til tjeneste i misjon, menigheter og kristne organisasjoner.

Fagene på BM-året er følgende*:

 • Bibelfag 1
 • Troslære 1
 • Kristenliv
 • Misjon og evangelisering
 • Tjeneste
 • Vekkelseshistorie
 • Religion, samfunn og etikk
 • Menigheten
 • Praksis

* Fagene har en rekke fordypningsområder og utgjør totalt 1000 timer.

Praksis

“Hver den som hører disse mine ord og gjør det de sier, ligner en klok mann som bygde huset sitt på fjell.”
Matteus 7:24

Troens Bevis Bibel- og Misjonsinstitutt har en sterk misjonsprofil, og vi vektlegger at du som elev får praktisere det du lærer. Ved 1. året har du derfor fast ukentlig praksis, og en obligatorisk misjonsreise. Du vil også være med å bidra i konferanser som arrangeres i løpet av året.

Målet med praksisen er at du som student skal fordype deg i ulike oppgaver innen misjons-, evangeliserings-  og/eller menighetsarbeid. Du vil se at teori og praksis henger sammen, og at dine gaver og evner blir utviklet gjennom skoleåret.

Elevsamtaler

På TBBMI ønsker vi å se deg som elev, og hjelpe deg til å finne din løpebane. Ved 1. året tilbyr vi derfor flere individuelle elevsamtaler med en mentor i løpet av skoleåret. Vi har tro på at disippelgjøring skjer i relasjoner, og at du kan vokse i din relasjon med Gud når du får mulighet til å stille dine personlige spørsmål, dele dine erfaringer og drømmer med en av våre erfarne lærere. Din mentor vil også hjelpe deg med, og oppmuntre deg til å styrke ditt personlige trosliv.