1. året – Bibel og Misjon

Bygg et fundament som varer livet ut.

Året gir:

Et solid fundament for troen.
Hjelp til å finne ut hvordan du kan komme inn i Guds plan for ditt liv.
Basisundervisning som utruster og forbereder deg,
uansett hva du skal gjøre videre i livet.
Søk nå →

Undervisning

 • Oversikt over Det Nye Testamentet
 • Oversikt over Det Gamle Testamentet
 • Guds karakter
 • Jesu liv og tjeneste
 • Den Hellige Ånd
 • Rettferdighet
 • Tro
 • Guddommelig helbredelse
 • Bønn og lovsang
 • Misjon og evangelisering
 • Kommunikasjon
 • Apologetikk
 • Menighet
 • Ungdomsarbeid og barnearbeid
 • Nådegaver og tjenester
 • Relasjon og familie
 • Vekkelseshistorie
 • Etikk
 • Religion og samfunnstrender
 • Israel
 • Kroppsøving
 • Valgfag

Praksis

“Hver den som hører disse mine ord og gjør det de sier, ligner en klok mann som bygde huset sitt på fjell.”
Matteus 7:24

Troens Bevis Bibel- og Misjonsinstitutt har en sterk misjonsprofil, og vi vektlegger at du som elev får praktisere det du lærer. Ved 1. året har du derfor fast ukentlig praksis, og en obligatorisk misjonsreise. Du vil også være med å bidra i konferanser som arrangeres i løpet av året.

Målet med praksisen er at du som student skal fordype deg i ulike oppgaver innen misjons-, evangeliserings-  og/eller menighetsarbeid. Du vil se at teori og praksis henger sammen, og at dine gaver og evner blir utviklet gjennom skoleåret.

Elevsamtaler/Coaching

På TBBMI ønsker vi å se deg som elev, og hjelpe deg til å finne din løpebane. Ved 1. året tilbyr vi derfor flere individuelle elevsamtaler med en mentor i løpet av skoleåret. Vi har tro på at disippelgjøring skjer i relasjoner, og at du kan vokse i din relasjon med Gud når du får mulighet til å stille dine personlige spørsmål, dele dine erfaringer og drømmer med en av våre erfarne lærere. Din mentor vil også hjelpe deg med, og oppmuntre deg til å styrke ditt personlige trosliv.