Praksis: Jesus Church

«På denne klippen vil jeg bygge min kirke, og dødsrikets porter skal ikke få makt over den»
Mattheus 16:18

En levende kirke i hjertet av Oslo

Jesus Church er en dynamisk menighet i Oslo. Vi er en flerstedsmenighet med gudstjenester på flere steder hver søndag, noe som gir deg mange ulike praksismuligheter, hvor du vil få se og lære menighetsarbeid på tett hold.
Jesus Church er «hjemmemenighet» for deg som er elev ved TBBMI, dersom du ikke allerede er en del av en menighet i Oslo.

Tjenestemuligheter: administrasjon, barnearbeid, ungdomsarbeid, lovsang og musikk, bønnetjeneste, evangelisering, media og web, tolketjeneste, vertskap,
matservering, lyd, lys, bilde, bok- og infostand, Jesus Festival og mye mer…

JesusChurch.no →
Følg Jesus Church på Insta →
Følg Jesus Church på Face →