fbpx

Praksis: Jesus Church

“På denne klippen vil jeg bygge min kirke, og dødsrikets porter skal ikke få makt over den”
Mattheus 16:18

En levende kirke i hjertet av Oslo

Jesus Church er en levende menighet som feirer gudstjenester på forskjellige steder i Oslo-regionen. Vi finnes i sentrum av Oslo i Markus Kirke, St.Hanshaugen.

Hjerteslaget i Jesus Church er å være en menighet som er  “disipler som gjør disipler”. Denne visjonen kommer til uttrykk i smågrupper som kalles disippelgrupper (DGs). DG-ene samles i hjemmene i løpet av uken. Dette er et sted for fellesskap, disippelgjøring og deling av Guds ord. Hvis du har lyst til å bli med i Jesus Church det året du har i TBBMI, da vil du få muligheten til å få en  “medvandrer”, noe som betyr at du vil “gå sammen” med en leder hvor dere vil hjelpe hverandre til å vokse i livet sammen med Jesus.

Vi feirer ukentlig søndagstjeneste i Jesus Church. Her har du en mulighet til å tjene på forskjellige områder som:

De tar og laster opp bilder og filmer til sosiale medier med mål om å vise folk i og utenfor menigheten hva som skjer i Jesus Church.

De rigger opp alt før møtet og tar det ned etterpå

De er ansvarlige for å ønske folk velkommen i døren og hjelpe dem til å føle seg hjemme fra første øyeblikk.

De er ansvarlige for å lede menigheten i tilbedelse innfor Guds trone.

De har ansvar for kafeen etter møtene, dette for å skape en god plass for folk til å bli kjent med hverandre etter møtet.

De betjener folk som ønsker forbønn etter prekenen.

De er ansvarlige for å gi en ekstra spesiell velkomst til alle de som besøker kirken for første gang.

De leder barnearbeidet med et barnemøte parallelt hver søndag, samt leirer og andre arrangementer.

Vi har flere ulike steder hvor det feires gudstjeneste og hvor det holdes samlinger, så hva du kan bidra med vil variere fra plass til plass. Jessheim for eksempel, er i en fase hvor de holder på å plante menigheten og hvor du derfor kan tjene på mange forskjellige områder.

Det vil også etterhvert oppstå flere ulike muligheter for tjene på søndagstjenesten, spesielt i Jesus Church i sentrum av Oslo, siden det er moderkirken.

Som bibelstudent i TBBMI har du mulighet til å bli med i disse forskjellige teamene på en av våre locations dersom du er gira på det.

JesusChurch.no →
Følg Jesus Church på Insta →
Følg Jesus Church på Face →