fbpx

Praktisk Informasjon

Alt du trenger å vite

SKOLEÅRET

Skoleåret begynner i august, og følger skoleruten (inkludert ferie- og fridagene) til skolene i Oslo. Året i Jesus Revolution og Day & Night varer noe lengre, og har ikke høst- og vinterferie.

Skoledagen varer fra 8.30-13:00 hver dag.

I tillegg kommer 8 timer praksis per uke på 1. året, og 10 timer praksis på 2. året. Det er lagt opp slik at det skal være mulig å ha en deltidsjobb ved siden av. Jesus Revolution og Day&Night har et noe annerledes program og du kan ikke påregne å ha en deltidsjobb ved siden av.

Utover året vil alle elevene bli med på skoleturer, misjonsreise og menighetsarrangementer. Se nedenfor for mere info.

BOSTED

TBBMI har ikke internat i Oslo.

Jesus Revolution og Day & Night elever har egne ordninger. For mere info ta kontakt via denne linken for Jesus Revolution og denne linken for Day & Night.

SPRÅK

Undervisningsspråk på TBBMI er norsk og engelsk. 50 % av undervisningen foregår kun på engelsk, resten tolkes mellom norsk og engelsk.

INTERNASJONALE ELEVER

Skolen tar inn søkere fra alle land, bortsett fra søkere med behov for studentvisum med statsborgerskap fra land klassifisert som oransje eller rød i UDIs retningslinjer for behandling av søknader om studentvisum (se UDI visumpraksis for oransje gruppe og rød gruppe). Maksimum 10 prosent av skolens godkjente elevtall, dvs 11 personer, kan være statsborgere av land utenfor EØS-området. Begrensningen gjelder kun utenlandske statsborgere som har oppholdstillatelse for studier. Se Inntaksreglement her for å lese mer om dette. For å søke om en slik studentvisum må du først ha mottatt et bekreftelsesbrev fra TBBMI, men det er viktig at du leser igjennom UDIs søknadskrav før du sender inn søknad til TBBMI. For mer info besøk udi.no

Elever fra EU/EEA/EFTA land trenger kun å registrere seg elektronisk her

Udi.no →

KONFERANSER I JESUS CHURCH

I løpet av året er våre elever med og deltar på alle konferanser som TBBMIs hjemmemenighet Jesus Church er vertskap for, blant annet Guds Mann, Kingdom Come, JKs årlige konferanse, 100 timer –  Bønn for Norge.

Et mer detaljert program med nøyaktige datoer vil bli gitt ved skolestart.

På disse konferansene er våre elever involvert i praktiske oppgaver som vil gi erfaring i hvordan arrangere og planlegge arrangementer.

PRIS

For å dekke utgifter til drift av skolen betaler hver elev skolepenger. 

Skoleavgift ved TBBMI er:

  • 17 500,- for 1. året – Bibel og Misjonslinje
  • 17 500,- for 2. året – Forkynner og Misjonslinje
  • 8 750,- for 3. året – Utvidet praksisår

Skoleavgiften fordeles på to betalinger som faktureres ved begynnelsen av hvert semester (høst/vår).

Søknadsavgift på 2 000,- (1000 ,- for 3.året) betales ved godkjent skoleplass, dette blir trukket fra skoleavgiften.

I tillegg kommer en obligatorisk misjonstur på 12 500,- per elev.

Maksimalt blir skoleavgiften på 30 000,- (1. og 2. året) og 21 250,- (3.året).

De som tjenestegjør i Jesus Revolution vil ikke trenge å betale misjonstur til TBBMI da de har egen misjonssats.

Israels-tur kommer i tillegg, for de som ønsker å delta.

LÅN & STIPEND

Troens Bevis Bibel- og Misjons Institutt er godkjent for lån og stipend fra Lånekassen. Når du har fått svar fra oss om at du er kommet inn, kan du fylle inn din søknad på www.lånekassen.no.

Elever fra andre land i Skandinavia kan også søke om lån og stipend i sine hjemland. Det anbefales å gjøre dette så tidlig som mulig etter å ha blitt akseptert som elev ved TBBMI.

Lånekassen.no →

TURER

TBBMI ønsker å gi elevene et spennende år. Utenom undervisningen arrangerer vi hvert år forskjellige turer. Noen er obligatoriske, noen frivillige.

Misjonsreise (Obligatorisk)

Troens Bevis Bibel og Misjonsinstitutt er bibelskolen med fokus på misjon. Dette definerer hjertepulsen vår. I TBBMI vil du lære mye ved å studere Bibelen og engasjere deg i lokal tjeneste, men også ved å gå ut på misjonsmarken. Hvert år har vi arrangert misjonsreiser i Europa og Balkan. På misjonsreisen vil du få mulighet å oppleve Guds kraft i praksis, møte andre kulturer og språk og spre Guds kjærlighet og budskap.

Denne reisen er obligatorisk og det er viktig at du sparer opp penger til misjonsreisen på samme måte som skolepengene.

Encounter (Obligatorisk)

Hvert år har vi en skoletur i begynnelsen av semesteret. Vi har erfart at turen vil bety mye for forståelsen av skolens visjon og bakgrunn, i tillegg vil den styrke det sosiale miljøet. Her vil det være undervisning, sosiale aktiviteter og hyggelig samvær.

Turen er obligatorisk​ og TBBMI vil dekke utgiftene ved turen. Mer detaljert informasjon vil bli gitt ved skolestart.