fbpx

Søknadskriterier

Les nøye gjennom

ALDER

Søkere til TBBMI må fylle 18 år i løpet av inntaksåret.

DOKUMENTERT ERFARING

Av hensyn til skolens praktiske profil og verdigrunnlaget til skolens praksisplasser, forutsettes aktiv kristen tjeneste. Aktiv kristen tjeneste betyr at søkeren kan vise til at han/hun har hatt lederoppgaver eller praktiske oppgaver i kristen menighet/organisasjon i løpet av de siste 3 årene.

Dette må dokumenteres av din leder eller pastor, ved å fylle skjema for praksisdokumentasjon. Se mer info under “For å søke”.

INNTAKSREGLEMENT

Her kan du lese vårt inntaksreglement.

Inntaksreglement 2024-2025

VISUM

Studenter utenfor EØS-området som søker om oppholdstillatelse for studier, må kunne fremvise at fullverdig søknad om visum/oppholdstillatelse er levert innen en måned etter at skolen har sendt bekreftelsesbrev på godkjent studieplass. Dersom bekreftelse på visumsøknad ikke kan fremvises innen fristen, kan andre søkere på ventelisten bli prioritert.

Besøk UDIs nettside for mer informasjon om søknad for Student Visa til Livssynsskole (Bibelskole) .

Student Visa application →

SPRÅK

Elevene våre må ha tilfredsstillende engelskferdigheter for å kunne følge undervisningen. Søkerne kan derfor bli bedt om å bevise dette gjennom en Skype-samtale med skolens kontor.

SØKNADSFRISTER

For elever som ikke trenger studentvisum, har skolen fortløpende inntak fram til første skoledag. Dersom det er ledige plasser igjen fortsetter inntaket til den 28. september i inntaksåret. Skolen har kapasitet til å ta inn 94 elever etter denne regelen.

Maksimum 10 prosent av skolens godkjente elevtall, dvs 11 personer, kan være statsborgere av land utenfor EØS-området. Begrensningen gjelder kun utenlandske statsborgere som har oppholdstillatelse for studier. For denne gruppen har skolen et hovedinntak den 10. januar.

Se Inntaksreglement for mer informasjon om hovedinntaket til internasjonale elever med behov for student visa.

FOR Å SØKE

1) Søk her

2) Legg ved eller ettersend Skjema for praksisdokumentasjon.

NB! Søknaden er ikke komplett og vil ikke bli behandlet før skjema for praksisdokumentasjon er innsendt.

Skjema for praksisdokumentasjon skal fylles digitalt av søkerens leder eller pastor. Skjemaet skal være signert og autorisert med stempel fra menighet/organisasjon og sendt av leder/pastor til inntak@tbbmi.no med CC kopi til søkeren. Annen type dokumentasjon aksepteres så lenge det inneholder samme informasjon som etterspurt i vårt skjema. Åpne dokumenter (f. eks. Open Office/Word), håndskrevne dokumenter eller dokumenter med utdatert kontaktinfo regnes som ugyldige.