Søknadskriterier

Les nøye gjennom

ALDER

Søkere til TBBMI må fylle 18 år i løpet av inntaksåret.

DOKUMENTERT ERFARING

Av hensyn til skolens praktiske profil og verdigrunnlaget til skolens praksisplasser, forutsettes aktiv kristen tjeneste. Aktiv kristen tjeneste betyr at søkeren kan vise til at han/hun har hatt lederoppgaver eller praktiske oppgaver i kristen menighet/organisasjon i løpet av de siste 3 årene.

Dette må dokumenteres ved å sende et brev i PDF format med signatur, stempel/logo av menighet/organisasjon og oppdatert kontaktinfo. Åpne dokumenter (f. eks. Open Office/Word) eller dokumenter med utdatert kontaktinfo regnes som ugyldige.

INNTAKSREGLEMENT

Her kan du lese vårt inntaksreglement.

Inntaksreglement 2018-2019

SPRÅK

Hovedspråkene i undervisningen ved TBBMI er norsk og engelsk. Dersom du er internasjonal student, må dine språkferdigheter bli godkjent ved å sende inn Norskprøve 3 for norsk eller IELTS (7 poeng)/TOEFL (80 poeng) for engelsk.

Dersom du ikke skulle ha denne dokumentasjonen, vil du ved godkjenning av søknaden bli spurt om å ha en Skype-samtale med en av våre ansatte.

VISUM

Studenter utenfor EU må kunne fremvise godkjent visum/oppholdstillatelse senest 30.juni. Vi anbefaler derfor at søknad om oppholdstillatelse blir sendt så snart skoleplassen på TBBMI er bekreftet og ikke etter 1.mai 2018.

SØKNADSFRISTER

Skolen har fortløpende inntak fram til 1. mai. Deretter er det kun søkere fra EU/EØS-land som kan søke, samt søkere som har valgt Jesus Revolution eller «Day & Night» som praksis. Les Inntaksreglement for mer info.

FOR Å SØKE

1) Søk her

2) Dersom du ikke har dokumentasjon nå, kan dette ettersendes til inntak@tbbmi.no snarest mulig. Søknaden er ikke komplett og vil ikke bli behandlet før all dokumentasjon er innsendt.