Søknadskriterier

Les nøye gjennom

ALDER

Søkere til TBBMI må fylle 18 år i løpet av inntaksåret.

DOKUMENTERT ERFARING

Av hensyn til skolens praktiske profil og verdigrunnlaget til skolens praksisplasser, forutsettes aktiv kristen tjeneste. Aktiv kristen tjeneste betyr at søkeren kan vise til at han/hun har hatt lederoppgaver eller praktiske oppgaver i kristen menighet/organisasjon i løpet av de siste 3 årene.

Dette må dokumenteres ved å sende et brev i PDF format med signatur, stempel/logo av menighet/organisasjon og oppdatert kontaktinfo. Åpne dokumenter (f. eks. Open Office/Word) eller dokumenter med utdatert kontaktinfo regnes som ugyldige.

INNTAKSREGLEMENT

Her kan du lese vårt inntaksreglement.

Inntaksreglement

SPRÅK

Elevene våre må ha tilfredsstillende engelskferdigheter for å kunne følge undervisningen. Søkerne kan derfor bli bedt om å bevise dette gjennom en Skype-samtale med skolens kontor.

VISUM

Senest 4 uker etter godkjenning må studenter som kommer fra land utenfor EØS-området kunne bevise at de har søkt for visum/oppholdstillatelse.Dersom dette ikke gjøres innen fristen, kan andre søkere på ventelista bli prioritert.

SØKNADSFRISTER

Skolen har fortløpende inntak fram til første skoledag. Dersom det er ledige plasser igjen fortsetter inntaket til den 24. september i inntaksåret.

FOR Å SØKE

1) Søk her

2) Dersom du ikke har dokumentasjon nå, kan dette ettersendes til inntak@tbbmi.no snarest mulig. Søknaden er ikke komplett og vil ikke bli behandlet før all dokumentasjon er innsendt.