fbpx

Søknadskriterier

Les nøye gjennom

ALDER

Søkere til TBBMI må fylle 18 år i løpet av inntaksåret.

DOKUMENTERT ERFARING

Av hensyn til skolens praktiske profil og verdigrunnlaget til skolens praksisplasser, forutsettes aktiv kristen tjeneste. Aktiv kristen tjeneste betyr at søkeren kan vise til at han/hun har hatt lederoppgaver eller praktiske oppgaver i kristen menighet/organisasjon i løpet av de siste 3 årene.

Dette må dokumenteres av din leder eller pastor, ved å fylle et digitalt skjema. Se mer info under «For å søke».

INNTAKSREGLEMENT

Her kan du lese vårt inntaksreglement.

Inntaksreglement 2022-2023

SØKNADSPROSESSEN FOR BORGERE UTENFOR EU/EØS

Her kan du se hvordan prosessen er fra du sender din TBBMI-søknad til første skoledag. For statsborgere innenfor EU/EØS er ikke dette nødvendig.

Søknadsprosessen.pdf

SPRÅK

Elevene våre må ha tilfredsstillende engelskferdigheter for å kunne følge undervisningen. Søkerne kan derfor bli bedt om å bevise dette gjennom en Skype-samtale med skolens kontor.

VISUM

Senest 4 uker etter godkjenning må studenter som kommer fra land utenfor EØS-området kunne bevise at de har fullført søknaden for visum/oppholdstillatelse. Dersom dette ikke gjøres innen fristen, kan andre søkere på ventelista bli prioritert.

SØKNADSFRISTER

Skolen har fortløpende inntak fram til første skoledag. Dersom det er ledige plasser igjen fortsetter inntaket til den 24. september i inntaksåret.

FOR Å SØKE

1) Søk her

2) Legg ved eller ettersend Skjema for praksisdokumentasjon.

NB! Søknaden er ikke komplett og vil ikke bli behandlet før skjema for praksisdokumentasjon er innsendt.

Skjema for praksisdokumentasjon skal fylles digitalt av søkerens leder eller pastor. Skjemaet skal være signert og autorisert med stempel fra menighet/organisasjon og sendt av leder/pastor til inntak@tbbmi.no med CC kopi til søkeren. Annen type dokumentasjon aksepteres så lenge det inneholder samme informasjon som etterspurt i vårt skjema. Åpne dokumenter (f. eks. Open Office/Word), håndskrevne dokumenter eller dokumenter med utdatert kontaktinfo regnes som ugyldige.

instagram default popup image round
Follow Me
502k 100k 3 month ago
Share