fbpx

2. året – Forkynner og Misjon

Med fokus på lederskap og tjeneste

Året gir:

 • Lederskapstrening
 • Erfaringer med Guds kraft i ditt eget og andres liv
 • Individuell veiledning til å finne ditt tjenesteområde
 • Erfaring til å lede i et praktisk-, misjons- eller evangeliseringsarbeid


Søk nå →

Undervisning

Undervisningen går dypere og er på et høyere nivå sammenlignet med første året. Som elev  engasjeres og involveres du under forelesningene. Prekenøvelser, gruppearbeid og andre praktiske øvelser er viktige arbeidsmåter for at teorien og troslæren blir konkretisert og praktisert så mye som mulig.

Fagene på FM-året er følgende*:

 • Bibelfag 2
 • Kristenliv 2
 • Tjenestefag
 • Prekenlære
 • Misjon og evangelisering 2
 • Menighet 2
 • Troslære 2
 • Lederskap
 • Praksis

* Fagene har en rekke fordypningsområder og utgjør totalt 1160 timer.

Praksis

“Hver den som hører disse mine ord og gjør det de sier, ligner en klok mann som bygde huset sitt på fjell.”
Matteus 7:24

En stor del av andreåret er praksisdelen, hvor mye handler om å praktisere det du blir undervist, blant annet innen ungdomsarbeid, media, lovsang, menighetsbygging og misjon. Gjennom hele skoleåret vil du ha en fast praksis ukentlig, og om våren er det 10 sammenhengende praksisuker.

Målet med praksisen er at du som student skal fordype deg i ulike oppgaver innen misjons-, evangeliserings-  og/eller menighetsarbeid. Du vil se at teori og praksis henger sammen, og at dine gaver og evner blir utviklet gjennom skoleåret.

Elevsamtaler

Det er mulig å starte på 2. året for de som har fullført 1. året ved TBBMI, eller ved en annen bibelskole hvor tilsvarende fagkrets kan dokumenteres.

Det er mulig å starte på 2. året for de som har fullført 1. året ved TBBMI, eller ved en annen bibelskole hvor tilsvarende fagkrets kan dokumenteres.