2. året – Forkynner og Misjon

Tjen Gud og mennesker gjennom ledelse, forkynnelse og misjon.

Året gir:

Lederskapstrening
Et spesielt fokus på tjeneste, menighet og misjon
Fokus på et enda dypere liv med Gud
Søk nå →

Undervisning

Undervisningen inneholder blant annet:

 • Lederskap
 • Menighetsplanting
 • Prekenlære
 • Barne- og ungdomsarbeid
 • Lovsang
 • Bønn
 • Nåde- og tjenestegaver
 • Sjelesorg og diakoni
 • Forbønn og veiledning
 • Misjonsstrategi
 • Troslære
 • Kristen karakter
 • Relasjon og familie
 • Det Gamle Testamentet og Israels historie
 • Apologetikk
 • Innføring i eksegese
 • Kroppsøving
 • Valgfag

Praksis

“Hver den som hører disse mine ord og gjør det de sier, ligner en klok mann som bygde huset sitt på fjell.”
Matteus 7:24

En stor del av andreåret er praksisdelen, hvor mye handler om å praktisere det du blir undervist, blant annet innen ungdomsarbeid, media, lovsang, menighetsbygging og misjon. Gjennom hele skoleåret vil du ha en fast praksis ukentlig, og om våren er det 10 sammenhengende praksisuker.

Målet med praksisen er at du som student skal fordype deg i ulike oppgaver innen misjons-, evangeliserings-  og/eller menighetsarbeid. Du vil se at teori og praksis henger sammen, og at dine gaver og evner blir utviklet gjennom skoleåret.

Elevsamtaler/Coaching

Ved 2. året fortsetter vi med å tilby individuelle elevsamtaler i løpet av skoleåret. Fordi 2. året har fokus på tjeneste og ledertrening, vil også elevsamtalene ha fokus på å hjelpe deg videre som leder og i din tjeneste. Samtidig vil din mentor også oppmuntre deg til å styrke ditt personlige trosliv.

Det er mulig å starte på 2. året for de som har fullført 1. året ved TBBMI, eller ved en annen bibelskole hvor tilsvarende fagkrets kan dokumenteres.