fbpx

3. året – Utvidet praksisår

Erfaring i fulltidstjeneste

Året gir:

  • Teoretisk og praktisk fordypning innenfor et spesielt emne og arbeidsområde i misjon/menighet
  • Videreutvikling av dine evner og åndelige gaver
  • Dypere innsikt i verdibasert lederskap og misjon/menighetsarbeid


Søk nå →

Praksis og undervisning

Hovedfokus på 3.året er praksis. Som elev på 3. året vil du ha fire praksisdager og en studiedag i uken gjennom hele året. I tillegg er det tre undervisningsuker i løpet av året som foregår på skolen og består av undervisning, individuell veiledning, og gruppearbeid.

Hovedoppgave & praksis

“Hver den som hører disse mine ord og gjør det de sier, ligner en klok mann som bygde huset sitt på fjell.”
Matteus 7:24

Hovedoppgave

I løpet av året vil du få anledning til å fordype deg i et emne som interesserer deg ved å skrive en hovedoppgave. En kontaktlærer kommer til å veilede og hjelpe deg med dette.

Praksis

Vi ønsker at du skal ha en praksis som passer dine gaver og interesser. Valget av praksissted skjer i samarbeid med deg og menigheten/organisasjonen du foreslår. Som elev får du en stedlig veileder som har ansvar for oppfølgingen av deg gjennom året.

Elevsamtaler

I løpet av 3. året vil du ha regelmessige samtaler med en av lærerne på skolen. Hensikten med samtalene er å forberede, bevisstgjøre og støtte deg – både i praksisoppgavene, i skrivingen av hovedoppgave og i utviklingen av ditt kall og dine gaver.

Denne muligheten er for deg som har fullført 1. eller 2. året på TBBMI, eller ved en tilsvarende bibelskole (tilsvarende fagkrets som ved TBBMI må kunne dokumenteres).