3. året – Utvidet praksisår

Et springbrett for deg inn i videre tjeneste innen misjon, evangelisering eller menighetsarbeid

Året gir:

Skreddersydd praksis på fulltid
Erfaring med hva fulltidstjeneste innebærer
Mulighet til fordypning i et emne du brenner for
Søk nå →

Undervisning

I løpet av praksisåret har vi tre undervisningsuker som foregår på skolen og består av undervisning, veiledningstimer, gruppearbeid, og evaluering. Undervisningen inneholder blant annet:

  • Forberedelse for tjeneste
  • Verdibasert ledelse
  • Fullfør oppdraget
  • Ungdomsarbeid
  • Familie og tjeneste
  • Forbønn og veiledning

Hovedoppgave & praksis

“Hver den som hører disse mine ord og gjør det de sier, ligner en klok mann som bygde huset sitt på fjell.”
Matteus 7:24

I løpet av 3. året får du mulighet til å fordype deg i et emne du brenner for, og skrive en hovedoppgave om det. En dag i uken settes derfor av til selvstudier.  Hovedoppgaven er ment å være en oppgave for livet.

På 3. året er praksis hovedfokuset. Fire dager i uken (eller tilsvarende antall timer) får du erfaring med hva fulltidstjeneste innebærer og får praktisere det du har lært.

Elevsamtaler/Coaching

I løpet av 3. året vil du ha regelmessige samtaler med en av lærerne på skolen. Hensikten med samtalene er å forberede, bevisstgjøre og støtte deg – både i praksisoppgavene, i skrivingen av hovedoppgave og i utviklingen av ditt kall og dine gaver.

Denne muligheten er for deg som har fullført 1. eller 2. året på TBBMI, eller ved en tilsvarende bibelskole (tilsvarende fagkrets som ved TBBMI må kunne dokumenteres).