Navn: Tonje Madland
Alder: 21
Land: Norge
Klasse: 2. året

Jeg fikk høre om TBBMI i menigheten min, og valgte å søke på denne skolen fordi jeg hadde lyst til å gå på bibelskole etter videregående.

Undervisningen på bibelskolen er solid og variert. På andre året går vi gjennom temaer som lederskap, menighet, nådegaver, og så videre. På første året er det temaer som tro, bønn, Det nye testamentet og Det gamle testamentet, kulturell forståelse, og mye mer. I tillegg til faste lærere får vi besøk av gjestelærere som underviser oss i forskjellige temaer, og som forteller om hva de opplever og holder på med i deres tjeneste.

Jeg har praksis i JesusKvinner, som er en stiftelse, og en mobilisering av jenter i alle aldre til å bygge Guds rike i hjem og familie, samfunnsliv og menighetsliv. JesusKvinner har lokale grupper rundt om i Norge, en årlig konferanse i Oslo, og utgir et magasin som heter JK. Jeg jobber på kontoret med administrasjon, JK-magasinet, og den årlige konferansen.

Favorittdelen min av skoledagen er nok morgensamlingen. Det er helt spesielt å starte dagene med lovsang og bønn sammen med alle elevene på skolen. Det setter fokuset for resten av dagen, og vi opplever at Gud møter oss og taler til oss.

Det sosiale miljøet på bibelskolen er veldig bra. Det er elever fra hele verden på skolen, noe som gjør at vi blir kjent med andre kulturer. Det er interessant og lærerikt.

Lærerne på bibelskolen er dyktige, og de er virkelig engasjert i det de holder på med. Samtidig opplever vi elever at de bryr seg om oss personlig.

Denne tiden på bibelskolen har vært livsforvandlende. Jeg har fått undervisning i Guds Ord og blitt bedre kjent med Gud. Jeg vil virkelig anbefale denne bibelskolen til andre!

I forbindelse med JesusKvinners konferanse kom jeg i kontakt med en dame, som ikke var deltaker på konferansen. Hun var tydelig berørt av atmosfæren der, og kommenterte at hun synes at kristne var så harmoniske og hadde sånn fred. Hun sa hun trodde på en kraft der ute, men ikke nødvendigvis på Gud. Jeg sa til henne at jeg trodde på en personlig Gud som kjenner oss, og som har skapt oss. Jeg ga henne et JK-magasin, så hun kunne høre mer, og lese historier om mennesker som har møtt Gud personlig.

Legg igjen en kommentar